Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

  kapsalon Hairmony

geknipt voor jou

Algemene voorwaarden voor de extensions van kapsalon Hairmony  

Algemeen:

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en behandeling tussen kapsalon Hairmony en een klant.

Afspraken:

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak kapsalon Hairmony melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag kapsalon Hairmony €50,- aan de cliënt berekenen. Er wordt dan een factuur toegezonden. Bij het niet voldoen van de factuur wordt er een incassobureau ingeschakeld.

Betaling:

Voor het aangaan van de behandeling dient u een aanbetaling contant of pin te hebben gedaan van 50% van de totale prijs van de behandeling. Het resterende bedrag dient direct na de behandeling contact of per pin te worden voldaan.

Garantiebepaling:

Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is Hairmony niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de hair extensions.

Wanneer u extensions te lang draagt of verkeerd verzorgt kunnen ze schadelijk zijn voor uw eigen haar.  

Volg de door Hairmony genoemde verzorgingstips nauwlettend op, deze maken deel uit van de algemene voorwaarden.

Heeft u uw hair extensions zelf verwijderd of door een derde laten verwijderen dan is Hairmony niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigen haar als gevolg van deze behandeling.

Op alle gezette hair extensions wordt een garantie van 1 maand gegeven indien de bijbehorende verzorgingsproducten gelijktijdig wordt aangeschaft bij het zetten van de extensions. Indien je een klacht hebt, dien je binnen 4 weken het haar te laten zien. Dit lijkt een korte termijn, maar indien er bij hoge uitzondering iets mis is met het haar, is dit binnen 1 week merkbaar. Uitgevallen extensions dienen bewaard te worden anders kan er geen garantie worden gegeven. Kosten voor het terugplaatsen door derde dan wel het plaatsen van nieuwe hairextensions door een derde worden door Hairmony niet vergoed.

Eventuele gemaakte kosten voor tussentijdse behandelingen of andere behandelingen aan het haar door derden waardoor schade aan de extensions of het eigen haar is ontstaan worden niet vergoed door Hairmony.

Eventuele schade door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, operatieve ingreep, allergische reacties of andere omstandigheden waar Hairmony geen invloed op heeft, welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van uw eigen haar kan niet verhaald worden bij kapsalon Hairmony.

U mag 15% verliezen van het aantal gezette extensions. Hierop krijgt u 3 maanden garantie. Vanaf 15% verloren extensions wordt er een afspraak gemaakt voor terugplaatsing indien de extensions zijn bewaard. Indien er een acceptabele reden is waardoor u meer extensions verliest zal Hairmony u tegemoet komen met een gepaste oplossing.

Alle garantiebepalingen komen te vervallen wanneer:

* u bij een andere salon bent geweest voor wat voor behandeling dan ook

* u minder hair extensions heeft genomen vanwege de prijs waardoor er geen mooie haarverlenging is ontstaan

* wanneer u meer dan alleen de uitgroei van uw haar heeft geverfd

Wanneer er sprake is van een klacht dient u dit direct aan kapsalon Hairmony te melden. Samen met kapsalon Hairmony zal gezocht worden naar een oplossing.